Hoeveel fouten mag je in theorie-examen?

Elk jaar weer leggen velen het CBR-theorie examen af en zal het niet anders zijn voor 2020. Het dient er wel gelijk bij gezegd te worden, dat het om een vrij pittig examen gaat en velen het niet de eerste keer halen. Wie dat echter wel van plan is (en wie wil dat nou niet?), zal rekening moeten houden met alle factoren die deel uitmaken van het examen, maar ook de mogelijke veranderingen. Zo ben je nu eenmaal op alles voorbereidt.

Er wordt een strak correctiemodel gehanteert

Logisch en wordt er door het CBR een nogal strak op toegezien. Alles is er namelijk op gericht, dat elke kandidaat op een veilige wijze deel zal kunnen nemen aan het verkeer. Voor het theorie-examen zijn er drie onderdelen: verkeersborden, gevaarherkenning en theorie. Voor elk onderdeel gelden er aparte criteria voor de correctie. Gevaarherkenning speelt in tal van verkeerssituaties een belangrijke rol en moeten er 13 vragen goed beantwoord worden van de 25. Voor de overige twee categorieën, moeten er van de 40 vragen, 35 goed beantwoord worden. Het gaat dus wel om vrij strenge eisen en blijkt het belang van voldoende oefenen, steeds weer.ook voor het CBR theorie examen 2020 worden deze eisen gehanteerd en is de beste ‘remedie’ ertegen, een gedegen voorbereiding in de vorm van een oefenprogramma. Zo kan het studeren doelgericht plaatsvinden en weet je meteen waarop de focus geplaatst moet worden.

Voor het CBR theorie-examen worden er dus nog altijd, ook in 2020, strenge regels gehandhaaft en moet bij het oefenen daar wel rekening mee worden gehouden. Voor de theorie en kennis van verkeersborden, mogen er maar 5 vragen verkeerd beantwoordt worden en met bij gevaarherkenning ook nog snel, binnen 8 seconden, het antwoordt worden gegeven.